Obec najdete v nejjižnějším výběžku Pardubického kraje, na území bývalého okresu Svitavy, na zemské hranici s Moravou, kde sousedí s kraji vysočina a Jihomoravským.

Obec tvoří dvě sídla: Trpín, kde žije 380 obyvatel a Hlásnice s 60 obyvateli. Krajina je typická pro Českomoravskou vysočinu, střídají se lesy, louky, rybníky, potůčky a má své osobité kouzlo v každém ročním období. Území má 1248ha a je v nadmořské výšce 620m.

Vznik obce popisuje trpínský rodák, pan Josef Krušina, ve své knize "Dějiny Trpína a okolí". Zde uvádí, že první zmínka o Trpíně, je v souvislosti s bitvou mezi Oldřichem, synem Boleslava III. a Boleslavem Chrabrým v roce 1012. Jméno Trpín údajně vzniklo od velkého utrpení českých vojsk, která přišla na pomoc Moravanům, proti vpádu Poláků na moravské území. Další písemná zmínka je z roku 1349, kdy byl kostel v Trpíně přidělen do litomyšlského biskupství. Kostel je zasvěcen sv. Václavu a je přirozenou dominantou obce.

Významnou historickou skutečností pro naše dějiny je, vedení tzv. "Trstenické stezky", přes naše území. Byla to důležitá zemská cesta, spojující Čechy s Moravou. Na ní byly vybudovány zátarasy proti vpádu Turků, tzv. "šance", které jsou patrny dodnes.

Současnost naší obce je charakterizována snahou o vytvoření dobrých podmínek pro život občanů. Funguje zde bohatý spolkový život hasičů, myslivců, sportovního klubu apod. V Trpíně je pěkně zrekonstruovaný kulturní dům, pořádají se v něm plesy, koncerty, Dny matek, vánoční besídky a mnoho dalších akcí. Právě za kulturní život a aktivitu hudebních souborů obdržela obec v roce 2003 Zlatou stuhu. Trpín má od roku 2001 znak a prapor. Občané Trpína se těší z velmi hezké partnerské spolupráce s maďarskou obcí Palkonya.
 
autor textu: Miloslav Tocháček, starosta obce Trpín

 
© FraVa 2003-2009
HyperStudent.cz DigiPrijem.cz BabskaRada.cz shop.digiprijem.cz